dnes je 7.6.2023

Správne rozhodnutie vo všeobecnostiArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor znaleckého posudku na byt s nebytovým priestoromArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromovArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K otázke účastníctva v stavebnom konaní a subsidiárnej (ne)aplikácii Správneho poriadkuArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výpis z katastra nehnuteľností - vzor č. 3Archív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o povolenie terénnych úpravArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K limitom voľnej úvahy stavebného úradu pri určovaní režimu uskutočňovania staviebArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o zápis záložného právaArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výpis z katastra nehnuteľností - vzor č. 2Archív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o identifikáciu stavbyArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Kolaudačné rozhodnutieArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy o dodávke pitnej vodyArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy na stavebný dozor podľa Občianskeho zákonníkaArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konaniaArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavbyArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Žiadosť o povolenie odstránenia stavbyArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor súhlasu na začatie skúšobnej prevádzkyArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Normatívny správny aktArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor stavebného povolenia jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaníArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor rozhodnutia o vyvlastneníArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na vyvlastnenieArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Zmena stavebného povoleniaArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výber z rozhodovacej praxe súdovArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Príklad zásahu do mostného objektuArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Verejné obstarávanieArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Účtovníctvo a daneArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vyhovenie žiadosti o udelenie stavebného povoleniaArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Formálne náležitostiArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Začiatok stavebného konaniaArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Stavebné povolenie ako správne rozhodnutieArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vypracovanie projektu stavbyArchív

28.2.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutia in rem a rozhodnutia in personamArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K spôsobu ukladania pokút za správne delikty podľa Stavebného zákonaArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Meritórne rozhodnutia a procesné rozhodnutiaArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Povoľovacie procesy podľa legislatívneho procesu č. 2021/348Archív

28.2.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Členenie správnych rozhodnutíArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor znaleckého posudku na byt s bytovým priestoromArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na vydanie územného rozhodnutiaArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výzva na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie a prerušenie stavebného konaniaArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Stavebné povolenie - povaha, obsah a proces jeho vydaniaArchív

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby podľa Občianskeho zákonníkaArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy o dielo na projekt uzavretej podľa Občianskeho zákonníkaArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konaniaArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzkyArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

28.2.2023, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povoleniaArchív

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Priebeh kolaudácie stavbyArchív

28.2.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Začatie kolaudácie stavbyArchív

28.2.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV