dnes je 29.5.2024

Input:

Stavebné povolenie ako správne rozhodnutie

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4 Stavebné povolenie ako správne rozhodnutie

Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Stavebné povolenie je výsledkom procesného postupu upraveného Stavebným zákonom. Z ust. § 70 SZ Stavebného zákona vyplýva, že stavebné povolenie je správnym rozhodnutím in rem, keďže účinky stavebného povolenia sú naviazané na vec (navrhovanú stavbu) bez ohľadu na to, či bude dokončená stavebníkom alebo jeho právnym nástupcom.

Stavebné povolenie je tiež rozhodnutím konštitutívneho charakteru, pretože na jednej strane priamo zakladá práva a povinnosti stavebníka, a zároveň sú ním aj priamo dotknuté práva, právom chránené záujmy a povinnosti vlastníkov susedných nehnuteľností.

Účinky stavebného povolenia nastávajú ex nunc, teda až od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia a pôsobia do budúcnosti. Na tomto mieste považujeme za dôležité