dnes je 21.6.2024

Input:

Normatívny správny akt

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2 Normatívny správny akt

Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Ako sme uviedli vyššie, normatívny správny akt je právny predpis vydávaný vykonávateľmi verejnej správy. Je výsledkom normotvornej činnosti vykonávateľov verejnej správy. Na rozdiel od individuálneho správneho aktu, sa normatívny správny akt vyznačuje vysokou mierou všeobecnosti úpravy vecí a nízkou mierou konkrétnosti určenia adresáta normatívneho správneho aktu1. Ďalším praktickým rozdielom medzi individuálnym správnym aktom a normatívnym správnym aktom podľa Ústavného súdu SR je, že „adresát normatívneho správneho aktu (fyzická alebo právnická osoba) nemá možnosť proti nemu brojiť zo svojej individuálno-právnej pozície.” Právna ochrana v tejto podobe sa proti normatívnym správnym aktom v Slovenskej republike realizuje len prostredníctvom prokuratúry (previerky, protesty a pod.),