dnes je 27.3.2023

Účtovníctvo a daneGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Formálne náležitostiGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Správne rozhodnutie vo všeobecnostiGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konaniaGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Kolaudačné rozhodnutieGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy na stavebný dozor podľa Občianskeho zákonníkaGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy o dodávke pitnej vodyGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Príklad zásahu do mostného objektuGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na vyvlastnenieGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Verejné obstarávanieGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor súhlasu na začatie skúšobnej prevádzkyGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o zápis záložného právaGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o identifikáciu stavbyGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výpis z katastra nehnuteľností - vzor č. 2Garancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výpis z katastra nehnuteľností - vzor č. 3Garancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor rozhodnutia o vyvlastneníGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromovGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výber z rozhodovacej praxe súdovGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor stavebného povolenia jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaníGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K limitom voľnej úvahy stavebného úradu pri určovaní režimu uskutočňovania staviebGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Žiadosť o povolenie odstránenia stavbyGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Zmena stavebného povoleniaGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavbyGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor znaleckého posudku na byt s nebytovým priestoromGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K otázke účastníctva v stavebnom konaní a subsidiárnej (ne)aplikácii Správneho poriadkuGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o povolenie terénnych úpravGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vyhovenie žiadosti o udelenie stavebného povoleniaGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Normatívny správny aktGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Stavebné povolenie - povaha, obsah a proces jeho vydaniaGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby podľa Občianskeho zákonníkaGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Návrh na spojenie konania o zmene stavby a kolaudačného konaniaGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy o dielo na projekt uzavretej podľa Občianskeho zákonníkaGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konaniaGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Začatie kolaudácie stavbyGarancia

28.2.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Zhodnotenie novej stavebnej legislatívyGarancia

28.2.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Zmena organizačnej štruktúry stavebných orgánovGarancia

28.2.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzory dokumentov a záznamov BOZP - POLITIKA BOZPGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor znaleckého posudku na byt s bytovým priestoromGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na vydanie územného rozhodnutiaGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzory návrhov katastrálneho konaniaGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Kataster nehnuteľnostíGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prácGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzkyGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Členenie správnych rozhodnutíGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutia in rem a rozhodnutia in personamGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výzva na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie a prerušenie stavebného konaniaGarancia

28.2.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K spôsobu ukladania pokút za správne delikty podľa Stavebného zákonaGarancia

28.2.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Povoľovacie procesy podľa legislatívneho procesu č. 2021/348Garancia

28.2.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV