dnes je 29.6.2022

Vzory dokumentov a záznamov BOZP - CIELE BOZPArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzory dokumentov a záznamov BOZP - REGISTER NEBEZPEČENSTIEV A OHROZENÍArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Ukážky výpisov z Katastra nehnuteľností - Listy vlastníctvaArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľnostíArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o stavebné povolenieArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor ohlásenia drobnej stavbyArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Čo skúma stavebný úrad v stavebnom konaní?Archív

10.11.2021, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Príklad súťažných podkladov pre verejné obstarávanie prácArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Zmena stavebného povoleniaArchív

10.11.2021, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K otázke hrozby zásahu do práv vlastníkaArchív

10.11.2021, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Koncentračná zásada v stavebnom konaníArchív

10.11.2021, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Žiadosť o povolenie odstránenia stavbyArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výzva na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie a prerušenie stavebného konaniaArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor súhlasu na začatie skúšobnej prevádzkyArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o povolenie na čiastočnú / úplnú uzávierku miestnej komunikácieArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor znaleckého posudku na byt s bytovým priestoromArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Začiatok stavebného konaniaArchív

10.11.2021, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vydanie stavebného povoleniaArchív

10.11.2021, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie jednoduchej stavbyArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Návrh na spojenie konania o zmene stavby a kolaudačného konaniaArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Príklad zásahu do mostného objektuArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na záznam vlastníckeho práva k novej stavbe (rozostavanej stavbe) do katastra nehnuteľnostíArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy o dodávke studenej vody a jej odkanalizovaníArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavbyArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na vydanie územného rozhodnutiaArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o povolenie na zriadenie zjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciuArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prácArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy o dielo na projekt uzavretej podľa Občianskeho zákonníkaArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadeniaArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Užívanie staviebArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie väčšej stavbyArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Príklad plánu technických prehliadokArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavbyArchív

10.11.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rekodifikácia stavebného práva z roku 2015Archív

10.11.2021, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Meritórne rozhodnutia a procesné rozhodnutiaArchív

10.11.2021, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Príslušnosť správneho orgánuArchív

10.11.2021, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Zamietnutie žiadosti o udelenie stavebného povoleniaArchív

10.11.2021, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV