dnes je 21.7.2024

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľaPodcastGarancia

7.5.2024, JUDr. Monika Rafajová, JUDr. Barbora Gašparovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 01:11:03

Prístupné pre: ONBSTAV

Zmluva o dielo v roku 2024PodcastGarancia

22.4.2024, JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb, JUDr. Monika Rafajová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:47:58

Prístupné pre: ONBSTAV

Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024PodcastGarancia

28.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:27:39

Prístupné pre: ONBSTAV

Plán obnovy očami Lívie VašákovejPodcastGarancia

25.1.2024, Ing. Lívia Vašáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:24:47

Prístupné pre: ONBSTAV

Arbitráž v stavebníctve v roku 2024PodcastGarancia

22.1.2024, JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb, JUDr. Monika Rafajová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:35:02

Prístupné pre: ONBSTAV

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konaniaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor súhlasu na začatie skúšobnej prevádzkyGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutie o zastavení stavebného konaniaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výpis z katastra nehnuteľností - vzor č. 2Garancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Návrh na spojenie konania o zmene stavby a kolaudačného konaniaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K otázke účastníctva v stavebnom konaní a subsidiárnej (ne)aplikácii Správneho poriadkuGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor znaleckého posudku na byt s bytovým priestoromGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o povolenie napojenia účelovej/miestnej komunikácie na miestnu komunikáciuGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výzva na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie a prerušenie stavebného konaniaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor znaleckého posudku na byt s nebytovým priestoromGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K limitom voľnej úvahy stavebného úradu pri určovaní režimu uskutočňovania staviebGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o stavebné povolenie (nové)Garancia

13.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Prerokovanie návrhu stavebného zámeruGarancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromovGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Stavebné povolenie v praxi - príkladyGarancia

13.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o zápis zániku záložného právaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavbyGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Povoľovacie konanie podľa zákona o výstavbeGarancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutie o povolení stavby v konaní o stavebnom zámereGarancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavbyGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor písomného povolenia na zváranieGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K povahe záväzného stanoviska z pohľadu jeho preskúmateľnosti správnym súdomGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na vydanie územného rozhodnutiaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o dodatočné povolenie stavby s užívanímGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Koncentračná zásada v stavebnom konaníGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o povolenie výkopových prác (zásahu do verejného priestranstva)Garancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Príklad zásahu do mostného objektuGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy na výkon stavebného dozoru pri jednoduchej stavbeGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o zápis záložného právaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Lehota na vydanie stavebného povoleniaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor rozhodnutia o vyvlastneníGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Povoľovacie procesy podľa legislatívneho procesu č. 2021/348Garancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K povoľovaniu stavby, ktorá sa má užívať ako prevádzkareňGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor ohlásenia drobnej stavbyGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na vyvlastnenieGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Prevádzkový predpis o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K pojmu verejný záujem v kontexte povoľovania stavbyGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Zhodnotenie novej stavebnej legislatívyGarancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Príklad vytyčovacieho náčrtuGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prácGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV