dnes je 23.9.2023

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konaniaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor znaleckého posudku na byt s nebytovým priestoromGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromovGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Povoľovacie konanie podľa zákona o výstavbeGarancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K otázke účastníctva v stavebnom konaní a subsidiárnej (ne)aplikácii Správneho poriadkuGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutie o povolení stavby v konaní o stavebnom zámereGarancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor súhlasu na začatie skúšobnej prevádzkyGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor znaleckého posudku na byt s bytovým priestoromGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavbyGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o povolenie napojenia účelovej/miestnej komunikácie na miestnu komunikáciuGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výzva na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie a prerušenie stavebného konaniaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výpis z katastra nehnuteľností - vzor č. 2Garancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Stavebné povolenie v praxi - príkladyGarancia

13.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutie o zastavení stavebného konaniaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o zápis zániku záložného právaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o stavebné povolenie (nové)Garancia

13.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Prerokovanie návrhu stavebného zámeruGarancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o dodatočné povolenie stavby s užívanímGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K limitom voľnej úvahy stavebného úradu pri určovaní režimu uskutočňovania staviebGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor písomného povolenia na zváranieGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na vydanie územného rozhodnutiaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavbyGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Návrh na spojenie konania o zmene stavby a kolaudačného konaniaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K povahe záväzného stanoviska z pohľadu jeho preskúmateľnosti správnym súdomGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Príklad zásahu do mostného objektuGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor ohlásenia drobnej stavbyGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zápisu z odovzdania a prevzatia staveniskaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Koncentračná zásada v stavebnom konaníGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Lehota na vydanie stavebného povoleniaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor návrhu na vyvlastnenieGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Prevádzkový predpis o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Studňa a povolenie na jej zriadenieGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor rozhodnutia o vyvlastneníGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor zmluvy na výkon stavebného dozoru pri jednoduchej stavbeGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K otázke hrozby zásahu do práv vlastníkaGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K spôsobu ukladania pokút za správne delikty podľa stavebného zákonaGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o zápis záložného právaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prácGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K pojmu verejný záujem v kontexte povoľovania stavbyGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Povoľovacie procesy podľa legislatívneho procesu č. 2021/348Garancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

K povoľovaniu stavby, ktorá sa má užívať ako prevádzkareňGarancia

13.7.2023, Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Zhodnotenie novej stavebnej legislatívyGarancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o povolenie výkopových prác (zásahu do verejného priestranstva)Garancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Príklad vytyčovacieho náčrtuGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzory stanovísk k projektovej dokumentácii stavbyGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o povolenie na zriadenie zjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciuGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vzor žiadosti o záber verejného priestranstvaGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Výpis z katastra nehnuteľností - vzor č. 1Garancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Kolaudácia stavby bez neskolaudovanej prístupovej cestyGarancia

13.7.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV

Vypracovanie návrhu stavebného zámeruGarancia

13.7.2023, JUDr. Milan Sklenár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: ONBSTAV