dnes je 29.5.2024

Input:

K limitom voľnej úvahy stavebného úradu pri určovaní režimu uskutočňovania stavieb

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.16.8 K limitom voľnej úvahy stavebného úradu pri určovaní režimu uskutočňovania stavieb

Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. 03. 2018, sp. zn.: 8Sžo/132/2015:

„V ustanovení § 57 ods. 1 SZ in fine Stavebného zákona zákonodarca explicitne nedefinuje, za akých podmienok stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Uvedené ustanovenie je možné považovať za právnu normu s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, teda patrí k právnym normám, ktorých hypotéza nie je určená priamo právnym predpisom, a ktoré tak prenechali správnemu orgánu príslušnému na konanie, aby podľa