dnes je 21.6.2024

Input:

K otázke účastníctva v stavebnom konaní a subsidiárnej (ne)aplikácii Správneho poriadku

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.16.1 K otázke účastníctva v stavebnom konaní a subsidiárnej (ne)aplikácii Správneho poriadku

Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 01. 03. 2018, sp. zn.: 4Sžk/23/2017:

„Stavebný zákon vo svojich ustanoveniach upravuje účastníctvo v jednotlivých konaniach vedených podľa stavebného konania rôzne. Účastníkov územného konania (§ 34 SZ stavebného zákona) definuje odlišne ako účastníkov stavebného konania (§ 59 stavebného zákona). Inak je upravené účastníctvo v konaní v § 78 stavebného zákona (kolaudačné konanie), § 97 stavebného zákona (údržba stavby, odstránenie stavby, dodatočné povolenie stavby, vypratanie stavby), v § 113a stavebného zákona (vyvlastnenie). Základnou