dnes je 29.5.2024

Input:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Kolektív autorov


Stiahnuť dokument

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

................................................................................

názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom

(územne príslušná obec, resp. mesto s uvedením sídla obecného, resp. mestského úradu)

Číslo ..........................

(miesto)............. (dátum)................

Vec: Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním

...................... (meno a priezvisko, resp. názov a adresa stavebníka/ov) dňa.........podal stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu, resp. zmenu stavby..................................(uviesť označenie, druh, účel stavby, resp. zmeny stavby, jej miesto,