dnes je 21.6.2024

Input:

Vzor písomného povolenia na zváranie

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5 Vzor písomného povolenia na zváranie

Kolektív autorov


Stiahnuť dokument

Vzor písomného povolenia na zváranie

Písomné povolenie na zváranie

(vzor)

Obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby a údaj o zápise právnickej osoby v obchodnom registri alebo živnostenskom registri pre fyzické osoby (zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ...obce vložka číslo ...).

..............................................................................................................

P O V O L E N I E ......./......

(por. č./rok)

vydané podľa § 5 písm. b) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

na vykonanie činnosti .............................................................................

A. Základné údaje

Povolenie platí na deň: .................................... od: ....... hod. do: ...... hod.

Povolenie vystavil: