dnes je 26.2.2024

Input:

Vzor stavebného povolenia jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.16 Vzor stavebného povolenia jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní

Kolektív autorov


Stiahnuť dokument

Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní

...........................................................................

názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je

stavebným úradom (územne príslušná obec,

resp. mesto s uvedením sídla obecného,

resp. mestského úradu)

Číslo ...........................

Dátum: .......................

Vec: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE NA JEDNODUCHÚ STAVBU, RESP. ZMENU JEDNODUCHEJ STAVBY

...........................................................................

(meno a priezvisko, resp. názov a adresa,

resp. sídlo žiadateľa, ktorý je stavebníkom)

(označenie stavby, resp. zmeny stavby)