dnes je 29.5.2024

Input:

Vzor žiadosti o povolenie napojenia účelovej/miestnej komunikácie na miestnu komunikáciu

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.8 Vzor žiadosti o povolenie napojenia účelovej/miestnej komunikácie na miestnu komunikáciu

Kolektív autorov


Stiahnuť dokument

Žiadosť o povolenie napojenia účelovej/miestnej komunikácie na miestnu komunikáciu

......................................................

(názov a sídlo stavebného úradu)

V ............................, dňa .......................

Vec: Žiadosť o povolenie napojenia účelovej/miestnej komunikácie na miestnu komunikáciu

V zmysle § 3b ods. 1 zákona .č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov, úplné znenie zákona č. 193/1997 Z. z. o pripájaní pozemných komunikácií Vás žiadam o povolenie na zriadenie zjazdu z mojej nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu, a to:

na ulici ........................................................................, pred objektom č.