dnes je 27.3.2023

Input:

Vzor žiadosti o povolenie terénnych úprav

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.13 Vzor žiadosti o povolenie terénnych úprav

Kolektív autorov


Stiahnuť vzor

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

......................................................

(názov a sídlo stavebného úradu)

V ............................, dňa .......................

Vec: Žiadosť o povolenie terénnych úprav

1. Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa...............................................................

.....................................................................................................................................................

2. Druh, účel a miesto terénnych úprav........................................................................................

3. Čas trvania terénnych úprav......................................................................................................

4. Označenie pozemkov, na ktorých sa majú terénne úpravy vykonať podľa