dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor znaleckého posudku na byt s nebytovým priestorom

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.1 Vzor znaleckého posudku na byt s nebytovým priestorom

Kolektív autorov


Stiahnuť dokument

ZNALECKÝ POSUDOK

číslo xx/2023

Predmet posudku: Nehnuteľnosť – Byt č. x na x. Nadzemnom podlaží bytového domu Cabanova v Bratislave na ulici Cabanova, súpisné číslo xxxx, orientačné číslo vchodu x, na pozemku parcelné číslo xxx podľa listu vlastníctva č. ... vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom Bratislava – Ružinov pre m. č. Dúbravka, k. ú. Dúbravka a nebytový priestor – garáž číslo x v suteréne bytového domu Cabanova x v Bratislave na pozemku parcelné číslo x, Bratislava m. č. Dúbravka, k. ú. Dúbravka.


Poznámka: pre územie Bratislavy je len jeden katastrálny úrad a to Okresný úrad, katastrálny odbor, Bratislava – Ružinov.

Objednávateľ: Pankrác Upršaný

ulica xx

841 02 Bratislava

(mesto/obec)  1.3.2020           
Počet strán:  20           
Počet strán príloh:  25