dnes je 27.3.2023

Input:

Vzor znaleckého posudku na byt s nebytovým priestorom

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.1 Vzor znaleckého posudku na byt s nebytovým priestorom

Kolektív autorov


Stiahnuť vzor

ZNALECKÝ POSUDOK

číslo xx / 2021

Predmet posudku: Nehnuteľnosť – Byt č. x na x. Nadzemnom podlaží bytového domu Cabanova v Bratislave na ulici Cabanova súpisné číslo xxxx, orientačné číslo vchodu x, na pozemku parcelné číslo xxx podľa Listu vlastníctva č. ... vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom Bratislava - Ružinov pre m.č. Dúbravka, k.ú. Dúbravka a nebytový priestor – garáž číslo x v suteréne bytového domu Cabanova x v Bratislave na pozemku parcelné číslo x, Bratislava m.č. Dúbravka, k.ú. Dúbravka.


Poznámka: pre územie Bratislavy je len jeden katastrálny úrad a to Okresný úrad, katastrálny odbor , Bratislava – Ružinov

Objednávateľ: Pankrác Upršaný

ulica xx

841 02 Bratislava

(mesto/obec) 1.3.2020    
Počet strán: 20    
Počet strán príloh: 25    
Znalecká doložka 1