dnes je 21.7.2024

Input:

Zmena stavebného povolenia

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.15 Zmena stavebného povolenia

Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Zmena stavebného povolenia prichádza do úvahy v prípade ak počas uskutočňovania stavby vznikne potreba zmeniť stavbu pred jej dokončením. Zákonodarca pod týmto pojmom rozumie „zmeny vo vzťahu k stavebnému povoleniu, prípadne vo vzťahu k dokumentácii stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní”.1

Upozorňujeme, že konanie o zmene stavebného povolenia si nemožno zamieňať s konaním o dodatočnom povolení stavby, pretože účelom konania o zmene stavebného povolenia nie je tak ako pri dodatočnom povoľovaní stavby zhojenie závažnej vady, ktorou je prvotné vedomé ignorovanie zákona zo strany stavebníka pod podmienkou preukázania skutočnosti, že ďalšia existencia nepovolenej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami2, ale práve snaha o predchádzanie uskutočňovania stavby v